Ε κτός από τις βιομηχανικές γραμμές που η εταιρεία Κυριακόπουλος μπορεί να σας προτείνει που αφορούν γραμμές παραγωγής ενός προϊόντος, μπορεί να προταθεί επίσης αυτοματοποίηση στη γραμμή παραγωγής αρτοποιίας με μεγαλύτερη ποικιλία τύπων ψωμιού. Η γραμμή παραγωγής πολλαπλών προϊόντων αποτελεί την ιδανική λύση όταν ο όγκος παραγωγής ενός είδος ψωμιού δε δικαιολογεί την πλήρη αυτοματοποίηση σε γραμμή παραγωγής ενός μόνο προϊόντος.
Παρόλο που η κάθε γραμμή δεν παράγει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, τα υπόλοιπα συστήματα (όπως η στόφα, ο φούρνος και η ψύξη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από ένα από τα άλλα συστήματα προετοιμασίας της ζύμης. Ο φούρνος τύπου ταβανωτού-τελαρωτού αποτελεί το κύριο μέρος της γραμμής παραγωγής. Πρόκειται για ένα φούρνο «πολλαπλών ορόφων», εξοπλισμένο με πολλά επίπεδα ψησίματος. Κάθε «όροφος» είναι απόλυτα ανεξάρτητος και μπορεί να ψήσει διαφορετικά είδη προϊόντων. Η σειρά για τις γραμμές πολλαπλών προϊόντων είναι «προσαρμοσμένη στις ανάγκες» του πελάτη όσον αφορά τις ικανότητες, την ποικιλία προϊόντων και την απαιτούμενη ημερήσια παραγωγή. Η ιδέα της γραμμής πολλαπλών προϊόντων συνδυάζει την ευελιξία της παραγωγής με τη βιομηχανική αποδοτικότητα. Η σημασία της συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής είναι ότι συνδυάζει διαδοχικά μεταφορείς, στόφες ωρίμανσης, φούρνους και ψυγεία για διαφορετικά προϊόντα. Δύο ή τρεις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής ζύμης (κουλούρια, μπαγκέτες, παραδοσιακό ψωμί) μπορούν να συγχωνευτούν μαζί σε μία συνδυασμένη διάταξη.

Μηχανήματα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής Φόρμα ερωτήσεων


  • - Επιλέξτε Τμήμα -
  • Τεχνικό Τμήμα
  • Οικονομική Διεύθυνση
  • Γενικές Πληροφορίες
5/5 (1 Review)
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start